P 4 C   N e d i r ?

    Çocuklar için Felsefe, 1970’li yıllarda ABD’de Montclair Eyalet Üniversitesinde Felsefe Profesörü olan Matthew Lipman tarafından soruşturma temelli eğitim stratejisinin bir parçası olarak tasarlanmıştır.

Geleneksel eğitim anlayışının yarattığı en büyük hayal kırıklığı, akla uygunluk idealine yaklaşan insanlar yaratmadaki başarısızlığıdır… Mevcut ders programında, öğretim yönteminde, öğretmen eğitiminde, teste dayalı eğitim anlayışında akla uygun bir düzen inşa etmemiz gerekiyor, böyle bir dünyanın ortaya çıkması için nasıl bir eğitime ihtiyacımız var, böyle bir eğitimin ortaya çıkması için nasıl bir ders programı oluşturmamız gerekiyor.” (Lipman, Philosophy Goes to School, s.16-17)

 

 

    Çocuklar için Felsefe, kısaca P 4 C çocuklara yöneltilen sorularla çocukların düşünmesini sağlayan, felsefi araştırmayı dersin merkezine koyarak öğretme ve öğrenmeye yönelik bir yöntemdir. LIPMAN’ a göre; iyi bir rehberle felsefe yapmaya erken yaşlarda başlamanın çocukların zihinsel ve duygusal açıdan gelişmelerindeki önemi büyüktür. Erken yaşlarda başlayan bu eğitimde, çocukların zihinleri yargılarla dolmadan, zihnin yargıları nasıl işleyeceğine dair donanıma sahip olması hedeflenir.

 

 

  • P 4 C  işbirlikçi diyaloglar ve yansımalar şeklinde felsefi sorgulama yoluyla çocuklarda ve gençlerde bilişsel ve sosyal becerileri destekleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren akademik kazanımlarını destekleyen yenilikçi bir eğitim anlayışı olarak kabul edilir.
  • P 4 C’ de bilişsel ve sosyal becerilerin kazandırılmasıyla felsefe yapmayı ve felsefenin içeriğini öğretmek hedeflenir. Bu hedefler felsefi soruları, kavramları ve tartışmaları daha iyi anlamayı sağlar.
  • P 4 C, argüman oluşturmak için mantıklı hamleler kullanarak kritik öneme sahip düşünceyi geliştirir. Fikirlerin paylaşılması ile 4C işbirlikçi ( collaborative ), yaratıcı ( creative ) , özenli ( caring ), eleştirel ( critical ) temeline dayanır.
  • P 4 C, tüm disiplinlerde kullanılmak üzere tasarlanan, çocukların ve gençlerin küresel vatandaşlar olarak bakış açılarına ve deneyimlerine değer veren bu diyalog odaklı yöntem kırk altı yıldır dünya çapında uygulanan UNESCO tarafından onaylanan pedagojidir.