Tipik bir P4C oturumu nasıldır?

Alışılmış sınıf oturma planından farklıdır. Çember oluşturulur. Çocukların birbirlerinin yüzlerini görmeleri önemlidir.

Tartışmada, öğretmenler bilgi verenler yerine kolaylaştırıcılar olarak hareket ederler. P4C kolaylaştırıcısı, kendisini felsefi kavramları keşfetme, yargıyı geliştirme ve anlam keşfetme ile ilgilenen, çocuklarla ortak bir sorgulayıcı olarak görür. Çocuklar, kolaylaştırıcıyı kendilerine saygı duyan, söylediklerini ciddiye alan, her şeyi bildiğini düşünmeyen, kendini düzelten modeller ve fikirleri gerçekten seven biri olarak görmelidir. Kolaylaştırıcının rolü, kaliteli diyalog ve ilerleme sağlamak için çok önemlidir.

 

 

P4C oturumunda ilk olarak kolaylaştırıcı tarafından  felsefi içeriği olan hikaye, video veya resim gibi uyarıcı bir grupla paylaşılır. Çocuklar uyarıcının içindeki fikirleri düşünür, uyarıcıyı özetler, sorular oluşturur, değerlendirir. Kolaylaştırıcı genellikle ilk soruyu sorandır. Çocuklara bireysel olarak düşünmeleri ve akıl yürütmeleri için zaman tanır. Kolaylaştırıcı yönelttiği sorularla eleştirel, yaratıcı, işbirlikçi ve özenli yani P4C’ nin 4C’  lerini teşvik ederek çocukları daha derin ve felsefi düşünmelerini destekler ve tartışmayı ilerletir.

Sorulan felsefi sorular incelemeye, soru sormaya ve sorgulamaya açıktır. Tartışılabilir, merkezi ve ortaktır yani, birden fazla geçerli bakış açısı vardır. Bu sorulara örnek bazı felsefi sorular şu şekildedir:

  • Yalan söylemek sence uygun mu?
  • Neden böyle düşünüyorsun?
  • Herkese saygı göstermeli miyiz?
  • İyi insanlar kötü şeyler yapabilir mi?
  • Hepimizin aynı hakları var mı?
  • Adalet nedir?
  • Adil olabilir miyiz?

Tartışma boyunca sorular daha felsefi ve yaratıcı hale geldikçe, çocuklar birbirlerini dikkatle dinlemeyi, görüş farklılıklarını saygıyla keşfetmeyi ve başkalarının fikirlerine değer vermeyi öğrenirler. Tartışma sonunda ise tartışılan konuya göre kısa bir ölçme değerlendirme yapılarak tartışma bitirilir.

P4C bütüncül bir okul yaklaşımı olmasının yanı sıra her konuda, her yaş ve yetenekte kullanılabilir.