NEDEN ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE?
Felsefe nedir?

“Felsefe” kelimesi, “ bilgelik sevgisi ” anlamına gelen Yunancadan gelir. Eski zamanlarda felsefe bilgelik arayışı olarak anlaşılmıştır. Filozofların keşfettiği kavramların çoğu binlerce yıldır incelenmiştir:

Zaman nedir? Güzellik nedir? İyi bir hayat nedir? Bilgi nedir?

En eski akademik disiplinlerden biri olmasına rağmen, geleneksel olarak felsefe çocuklar için bir konu olarak görülmemiştir. Yine de birçok yönden çocuklar doğal filozoflardır. Onlar felsefi sorular sorarlar ve felsefi meseleleri merak ederler :

“Nasıl biliyoruz? Güzellik nedir? Zihin ve beden nasıl bağlantılıdır?”

Felsefe, dünya ve kendimizle ilgili temel soruları inceler ve bu nedenle belirli bir konuyla sınırlı değildir. Felsefi bir soruyu karakterize eden şey bununla ilgili değil, hangi seviyede sorulduğudur. Örneğin, birisi bazı sosyal düzenlemelerin adil olup olmadığını sorabilir. Bir filozof ise “Adalet nedir?” diye soracaktır. Felsefe, sorduğumuz en basit soruların bile cevaplanmasının zor olabileceğini gösterir.


“Felsefe kişilerin yaşamını merak etmesinden doğar. Yaşamı en çok merak eden çocuklardır. “
ARİSTOTELES

   

Gerçekten de, çocuklar hayatın başlarında felsefi sorular sormaya başlarlar.

Neden adil olmalıyım? Birini arkadaş yapan nedir? Neden yaşıyorum? Hikayeler gerçek mi?

Çocuklar her zaman içinde yaşadığımız dünyayı ve insan yaşamının anlamını merak ederler.

Felsefi araştırma toplulukları, düşünmeyi vurgular. Yapılandırılmış felsefe oturumlarında, çocuklar önemli olan büyük soruları keşfetmeye teşvik edilirken güçlü eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeleri desteklenir.

Felsefe, bağımsız olarak nasıl düşünüleceğini öğrenen, öğrencilerin kendi bakış açılarını daha iyi ifade etmelerine, birbirlerinin düşüncelerine meydan okumalarına ve düşüncelerini geliştirmelerine, kendi fikirlerini daha net anlamalarına yardımcı olan en eski ve en etkili disiplindir.

Felsefe, dünya anlayışımızı oluşturan temel kavramlar hakkında sorular sorarak düşünmedeki mükemmelliği vurgular. Öğrenciler bu kavramların anlamları hakkında sorular sorarak felsefe yaparlar. İlgili soruları sormaya ve inşa etmeye teşvik edilen öğrenciler, kendi görüşlerini geliştirirler ve onlar için nedenlerini dile getirirler ve birbirlerini dinleyip öğrenirler. Felsefi sorgulama öğrencilerin akıl yürütme ve mantık konusundaki yetkinliklerini arttırır. Yeni konuları eleştirel ve yaratıcı bir şekilde inceleme becerilerini, dinleme ve empati becerilerini derinleştirir.

Çocuklar felsefe tartışmalarını çekici bulurlar, çünkü kısmen incelenmekte olan sorulara kesin cevaplar bulunmaz. Bu açık soruşturmanın yarattığı ortam, öğrencilerin entelektüel bir maceraya katılma yollarını aydınlatır.

https://www.philosophyforchildren.org/about/