DÜŞÜNCE LABORATUVARI  –  ( THINK LAB. )

Düşünce Laboratuvarı, öğretim kurumlarında çocuklar, gençler için yaratıcı ve düşünce odaklı etkinlikleri düzenlemek üzere oluşturan bir platformdur.

Atölye çalışmalarımızda UNESCO tarafından onaylanan Matthew Lipman’ın Soruşturan Topluluk Metodu’na dayanan P4C oturumları gerçekleştirilmektedir.

Düşünce Laboratuvarının misyonu; eğitimin kalbine anlayış, bilgelik ve gelişim getirmektir.

Düşünce Laboratuvarının vizyonu; anaokulundan ortaöğretime uzanan öğrenme aşamasında felsefi soruşturma yoluyla bilişsel ve sosyal becerileri kazandırmak ve bu sayede kendilerini, dünyayı, deneyimlerini ve diğer insanları anlamalarını derinleştirme fırsatı sağlamaktır.

Düşünce Laboratuvarı, çocukların sınıflarda felsefe yapmasını sağlamak üzere her zaman bunun yapılabileceği yolları araştırır ve geliştirir. Bu şekilde felsefeyi  yaşam boyu öğrenmenin önemli bir parçası haline getirir.

Düşünce Laboratuvarında  çocukları ve gençleri felsefe ile tanıştırıp  onların düşünmelerini sağlamak hedeflenmiştir.

Gökçe ÜNEL ŞENOL

( Kurucu )